Prace złożone

Kompleksowe uzupełnienia protetyczne które za pośrednictwem różnego rodzaju łączników protetycznych takich jak zatrzaski czy zamki łączą protezy ruchome ze stałymi takimi jak korony i mosty. Rozwiązania tego typu zapewniają wysoką estetykę przy zachowaniu dobrego utrzymania w jamie ustnej.

Termoplasty

Są to elastyczne protezy ruchome wytworzone przy pomocy zaawansowanego urządzenia które w otoczeniu wysokiej temperatury wtryskuje do odpowiedniej formy pod wysokim ciśnieniem termoplastyczny polimer. To protezy lepsze od protez osiadających.

Protezy ruchome

Tradycyjna protetyka obecna od lat i obejmująca szeroki zakres protez począwszy od protez szkieletowych, szyno-protez, poprzez akrylowe protezy częściowe i całkowite. Są to podstawowe rozwiązania, wciąż popularne bo atrakcyjne cenowo dla pacjenta.

Szyny i ochraniacze

We współczesnej stomatologii szyny i ochraniacze wykorzystuje się do bardzo wielu zastosowań: począwszy od prostych szyn do wybielania, poprzez ochraniacze dla sportowców, a na szynach relaksacyjnych i zapobiegających bezdechowi (chrapaniu) skończywszy.