Protetyka Implantologiczna

Protetyka implantologiczna jest ostatnim etapem leczenia implantologicznego. Na tym etapie dokonuje się ostatecznej odbudowy utraconych funkcji narządu żucia. Mimo, że każdy etap złożonego cyklu jakim jest leczenie implantologiczne jest istotny, to jednak odbudowa protetyczna jest tym, co decyduje o końcowej ocenie całej implantacji. Tu efekt końcowy w postaci uzupełnienia protetycznego, musi sprostać oczekiwaniom pacjenta co do estetyki, koloru i cech indywidualnych ich nowego uśmiechu, a równocześnie przywrócić prawidłowe funkcje żujące.

Protetyka implantologiczna w naszym laboratorium

Staramy się pomóc stomatologom na każdym etapie implantacji. Już w fazie planowania uzupełnienia protetycznego na implantach warto skonsultować zamierzony efekt z pracownią protetyczną. 

Często warunki w jamie ustnej lub ukształtowanie pola protetycznego utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pobranie wycisku z transferami za pomocą standardowej łyżki. Warto w takiej sytuacji zlecić pracowni protetycznej wykonanie indywidualnej łyżki wyciskowej do techniki otwartej.

Szablon chirurgiczny umożliwia przeniesienie zaplanowanego wcześniej zabiegu implantologicznego do jamy ustnej Pacjenta. Szablon pozwala przenieść zaplanowane położenie, rozstaw, kąt wprowadzenia implantów z modelu diagnostycznego wprost na rzeczywiste pole protetyczne w jamie ustnej Pacjenta.  Szablon pozwala, dzięki specjalnym tulejom, precyzyjnie poprowadzić wiertło pilotujące unikając problemów takich jak np. nieprawidłowe położenie implantów lub niewłaściwy tor wprowadzania przyszłego uzupełnienia protetycznego. Wykonujemy szablony zarówno techniką tradycyjną jak również za pomocą projektowania komputerowego CAD.

Często niedocenianym a będącym jednym z najważniejszych elementów decydujących o końcowym efekcie uzupełnienia implantoprotetycznego jest wybór odpowiedniego łącznika protetycznego.  Każdy system implantologiczny oferuje szeroką gamę gotowych łączników standardowych przeznaczonych do cementowania lub przykręcania protez stałych. Jednak już sama nazwa: łącznik standardowy mówi nam, że za uniwersalność musimy zapłacić gorszym dopasowaniem do zastanej sytuacji. Dużo lepszym wyborem, mającym ogromny wpływ na kosmetykę docelowego uzupełnienia protetycznego jest zlecenie laboratorium protetycznemu wykonania indywidualnego łącznika protetycznego, który uwzględni zastaną sytuację i zniweluje niepożądane cechy jak na przykład niewłaściwy kąt wprowadzania.

Elementy retencyjne takie jak belki i zatrzaski pozwalają u pacjentów z całkowitym bezzębiem na wykonanie stosunkowo niedrogich uzupełnień jakimi są protezy overdenture.

Dobrym przykładem takiego uzupełnienia protetycznego jest wsparta na dwóch implantach w żuchwie dolna proteza całkowita. Takie rozwiązanie umożliwia zdecydowaną poprawę utrzymania protezy w sytuacji gdy duże zaniki podłoża kostnego uniemożliwiają wykonania większej ilości wszczepów. Jest to również rozwiązanie przyjazne ekonomicznie dla pacjenta.

Czy wykonujecie hybrydowe łączniki indywidualne?

W naszym laboratorium wykonujemy również hybrydowe łączniki indywidualne z cyrkonu lub ceramiki press oparte na oryginalnych dla danego systemu tytanowych bazach. Zapewnia to najwyższą precyzję i jakość.

Czy wykonujecie wkręcane korony hybrydowe?

Tak. W naszej pracowni protetycznej istnieje możliwość wykonania przykręcanej bezpośrednio na  implancie korony hybrydowej wykonanej z ceramiki szklanej lub z tlenku cyrkonu z wklejoną oryginalną bazą tytanową

Jak wykonywane są łączniki w waszym laboratorium?

Wszystkie prace związane z implantologią, dla uzyskania najwyższej precyzji, są projektowane za pomocą oprogramowania CAD, a następnie wykrawane z cyrkonu, ceramiki szklanej lub stopów metali w 5-osiowej frezarce.