Prace złożone

Uzupełnienia złożone (prace kombinowane – niefortunna nazwa będąca wynikiem bezpośredniego tłumaczenia z języka niemieckiego)

Są to kompleksowe uzupełnienia protetyczne które za pośrednictwem różnego rodzaju łączników protetycznych (attachmentów) takich jak zatrzaski czy zamki łączą protezy ruchome ze stałymi takimi jak korony i mosty. Rozwiązania tego typu zapewniają wysoką estetykę przy zachowaniu bardzo dobrego utrzymania w jamie ustnej.

Prace złożone w naszym laboratorium

Wykonujemy protezy złożone zarówno w tradycyjny „analogowy” sposób używając techniki frezowania ręczną frezarką z wykorzystaniem plastikowych patryc, jak i w technologii projektowania komputerowego CAD/CAM.

Proteza overdenture (proteza nakładowa) jest to proteza ruchoma całkowita podparta na implantach lub odpowiednio spreparowanych korzeniach zębów.

Protezy overdenture można podzielić ze względu na rodzaj zastosowanych w nich elementów retencyjnych:

zespolenie belkowe (belka, kładka) – rozwiązanie o dobrych właściwościach retencyjnych. Pozwala nie tylko na bardzo dobra stabilizację i utrzymanie protezy, ale również na  zblokowanie filarów i równomierne rozłożenie działających na nie sił. Niestety czasami, przy ograniczonej przestrzeni, względy kosmetyczne nie pozwalają na skorzystanie z zalet belek, i w takiej sytuacji doskonałą alternatywą są:

zatrzaski kulowe – retencja jest uzyskiwana poprzez umieszczenie na powierzchni nośnej implantu lub wkładu korzeniowego patrycy w postaci kulki metalowej a w protezie nylonowej lub silikonowej matrycy. Jest to rozwiązanie zapewniające dobrą retencję przy wysokich walorach estetycznych

Czasami wykorzystuje się inne rozwiązania jak np. korony teleskopowe lub magnesy. Bardzo dobrym hybrydowym rozwiązaniem  jest połączenie belki jako elementu stabilizującego z zatrzaskami ( zasuwami ) jako elementami retencyjnymi.

Zalety protezy overdenture:

  • podparcie protezy na korzeniach lub wszczepach chroni  wyrostek zębodołowy przed nadmiernym zanikiem
  • znacznie lepsza stabilizacja w porównaniu ze standardowymi protezami całkowitymi
  • przy bezzębiu całkowitym  protezy overdenture na implantach  są doskonałą alternatywa dla osiadającej protezy całkowitej ( szczególnie dobrze adoptowane i doceniane przez pacjentów )
  • spełniają wysokie wymogi estetyczne pacjentów

Zazwyczaj jest to  proteza szkieletowa, w której zamiast widocznych i niekosmetycznych klamer i cierni metalowych wykorzystuje się ukryte wewnątrz protezy elementy retencyjne takie jak zatrzaski, zasuwy czy zamki.

Na zachowanych zębach filarowych wykonuje się korony lub mosty z umocowaną patrycą, natomiast matrycę elementu retencyjnego mocuje się w protezie. Często lekceważonym przez pracownie protetyczne elementem zwiększającym stabilizację i przede wszystkim trwałość takiego rozwiązania jest dodatkowa powierzchnia frezowana wraz z interlock’iem.
Zalety zastosowania protezy na zatrzaskach:

  • stabilniejsze mocowanie w jamie ustnej w porównaniu do protez szkieletowych i tradycyjnych
  • wysoki walor estetyczny
  • brak widocznych elementów mocujących protezę
  • łatwość utrzymania higieny
  • trwałość

Są to zazwyczaj protezy szkieletowe w których elementem retencyjnym są korony teleskopowe.

Korona teleskopowa to w rzeczywistości zespół dwóch koron – wewnętrznej i zewnętrznej . Korona  wewnętrzna pozostaje osadzona na stałe na spreparowanym zębie, a zewnętrzna połączona jest na stałe z konstrukcja protezy szkieletowej. Wykorzystuje się tu zjawisko adhezji wytwarzanej pomiędzy frezowaną koroną wewnętrzną  i nakładaną na nią koroną zewnętrzną. Wykorzystuje się tu zjawisko podobne do przylegania do siebie dwóch płytek szklanych polanych wodą – ślina zastępuje wodę.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie protetyczne: trwałe, kosmetyczne i zapewniające dobre utrzymanie. Wymaga ono jednak starannej preparacji zębów filarowych w celu uzyskania wspólnego toru wprowadzania co w niektórych przypadkach może okazać się trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nunc lorem, finibus ut porttitor et, pharetra eget ipsum. Proin justo elit, commodo quis ullamcorper id, aliquet eget eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nunc lorem, finibus ut porttitor et, pharetra eget ipsum. Proin justo elit, commodo quis ullamcorper id, aliquet eget eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nunc lorem, finibus ut porttitor et, pharetra eget ipsum. Proin justo elit, commodo quis ullamcorper id, aliquet eget eros.