Services

Technologie

Przełomowe urządzenia lub materiały, wykorzystywane w naszej pracowni na co dzień, a które zmieniły wygląd współczesnej protetyki stomatologicznej. Kosmetyka i precyzja jeszcze nigdy nie były na tak wysokim poziomie. Wzrosła również niezawodność i powtarzalność.

Korony i mosty

To niewątpliwie nasz największy atut i uzupełnienia w których czujemy się najlepiej. Dzięki technologii CAD/CAM możemy wykonać każdy rodzaj uzupełnienia stałego bezpośrednio w pracowni. Nie musimy korzystać z zewnętrznych Centr Frezowania – efektem jest czas wykonania i atrakcyjna cena.

Protetyka Implantologiczna

Mimo, że każdy etap leczenia implantologicznego jest istotny, to jednak odbudowa protetyczna jest tym, co decyduje o końcowej ocenie całej implantacji. Tu efekt końcowy w postaci uzupełnienia protetycznego, musi sprostać oczekiwaniom pacjenta co do estetyki, koloru i cech indywidualnych ich nowego uśmiechu.

Prace złożone

Kompleksowe uzupełnienia protetyczne które za pośrednictwem różnego rodzaju łączników protetycznych takich jak zatrzaski czy zamki łączą protezy ruchome ze stałymi takimi jak korony i mosty. Rozwiązania tego typu zapewniają wysoką estetykę przy zachowaniu dobrego utrzymania w jamie ustnej.

Licówki i wkłady

Licówki to uzupełnienia typowo kosmetyczne w formie cienkiego płatka ceramiki (lub kompozytu) odtwarzającego licową część zębów. Stosowane są najczęściej w obrębie zębów przednich. Służą one poprawie kosmetyki w dwóch najważniejszych aspektach – kształtu i koloru.

Termoplasty

Są to elastyczne protezy ruchome wytworzone przy pomocy zaawansowanego urządzenia które w otoczeniu wysokiej temperatury wtryskuje do odpowiedniej formy pod wysokim ciśnieniem termoplastyczny polimer. To protezy lepsze od protez osiadających.

Protezy ruchome

Tradycyjna protetyka obecna od lat i obejmująca szeroki zakres protez począwszy od protez szkieletowych, szyno-protez, poprzez akrylowe protezy częściowe i całkowite. Są to podstawowe rozwiązania, wciąż popularne bo atrakcyjne cenowo dla pacjenta.

Szyny i ochraniacze

We współczesnej stomatologii szyny i ochraniacze wykorzystuje się do bardzo wielu zastosowań: począwszy od prostych szyn do wybielania, poprzez ochraniacze dla sportowców, a na szynach relaksacyjnych i zapobiegających bezdechowi (chrapaniu) skończywszy.